آتش سوزی در جنگل های کالیفرنیا (عکس)آتش سوزی در جنگل های ایالت کالیفرنیا به تدریج به یکی از بزرگترین آتش سوزی های ایالتی در آمریکا تبدیل شده است. این در حالی است که همزمان با گسترش آتش سوزی، آتش نشانان در این ایالت برای مقابله با صاعقه، تشدید گرما و باد آماده می شوند. در همین راستا سخنگوی سازمان حفاظت از جنگل‌های آمریکا گفت: آتش‌سوزی در جنگل‌های ملی کالیفرنیای شمالی در نزدیکی مرز اورگان از کنترل خارج شده و وقوع صاعقه نگرانی‌ها را در این زمینه تشدید کرده است.