آخرین اخبار دولت در مورد پرداخت نقدی یارانه ها، کاتالوگ الکترونیکی را ببینیدعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: طبق قانون دولت موظف است یارانه ها را به صورت فاکتور الکترونیکی یا به روش مناسب دیگر پرداخت کند. البته دولت نیز در صدد اجرای قانون است، اما تا زمانی که زیرساخت های لازم برای تامین کالاهای الکترونیکی وجود نداشته باشد، به همان شیوه پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.