«آراسته» معاون نوسازی مدارس هرمزگان در پی حادثه شومینه سوزی جان باخت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، سیدفخرالدین هاشمی همراه خود تایید این خبر افزود: متاسفانه دیروز بروز حادثه شومینه سوزی در منزل خصوصی عبدالمجید آراسته سبب بروز سوختگی از حداکثر در وی به همان اندازه ۹۵ سهم شد.

وی خاص داشت: ایشان ابتدا به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به بیمارستان امیرالمومنین شیراز منتقل شد با این حال امتحان شده پزشکان پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر درمانی برای مداوای بدلیل عمق سوختگی ناموفق بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند ظهر پنجشنبه دعوت حق را لبیک اظهار داشت.