آرشیو جنگ جهانی دوم (عکس)


ماموران و منشی های FBI پرونده های موجود در آرشیو اسلحه خانه واشنگتن دی سی در سال ۱۹۴۵ را بررسی کردند. در طول جنگ جهانی دوم بیش از ۲۳ میلیون کارت شخصی و بیش از ۱۰ میلیون اثر انگشت در این آرشیو جمع آوری شد. در یک مقطع، هر ماه حدود ۴۰۰۰۰۰ کارت جدید به آرشیو اضافه می شد.