آغاز نشست آستانه در تهرانمذاکرات آستانه با ابتکار ایران و روسیه و با حمایت ترکیه در سال ۲۰۱۷ با هدف حل و فصل مناقشات در سوریه و پایان دادن به شش سال جنگ، آوارگی و ویرانی در این کشور آغاز شد. دور اول نشست آستانه یا نشست صلح سوریه در ژانویه ۲۰۱۷ با حضور ایران، روسیه و ترکیه در قزاقستان برگزار شد.