آیا بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تمدید می شود؟

قرارداد خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پایان آذرماه به پایان می رسد. برای سال جدید مسئولیت تمدید این قرارداد به کانون عالی بازنشستگان محول می شود.

آیا بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تمدید می شود؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.