ابتکار: رهبری در لایحه منع خشونت علیه زنان اصرار داشتند/ قانون اساسی درباره برخورد تعزیری با حجاب ها اظهار نظر نکرد/ جریان تندرو امروز توجهی به رفتار شهید سلیمانی ندارد.معصومه ابتکار، سیاستمدار زن در گفت و گوی تفصیلی با دیده بان ایران، ضمن مروری بر تحولات تاریخی مربوط به زنان گفت: برخی در کشور فکر می کنند که مسائل فرهنگی مربوط به زنان باید با رویکردهای تند و خشونت آمیز حل شود. در اوایل انقلاب، جریانی در کشور به دنبال آن بود که حتی اجازه حضور زنان در قاب تصاویر تلویزیونی و زنانی که توسط خدمات عمومی بی حجاب نبودند، داده نشود. برق، آب و گاز نیز ممنوع است