ابراز اولویت گروه ملل اجتناب کرده اند بدتر کردن فشار ها در بیت المقدس – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند مکان روسیا الیوم، آنتونیو گوترش، دبیرکل گروه ملل متحد اجتناب کرده اند بدتر کردن فشار ها در قدس اشغالی ابراز اولویت کرد.

بر مقدمه این گزارش، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل گروه ملل متحد در ادعا‌ای ذکر شد: دبیرکل اولویت عمیق شخصی را اجتناب کرده اند وخامت اوضاع امنیتی در اورشلیم ابراز می‌تنبل.

این ادعا می افزاید کدام ممکن است دبیر کل گروه ملل متحد اجتناب کرده اند همه طرف ها درخواست شده است {است تا} به رفع این مثال کمک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم توقف اقدامات تحریک آمیز برای جلوگیری اجتناب کرده اند فشار های تا حد زیادی تاکید کرد.

{در این} ادعا علاوه بر این ردیابی شده است کدام ممکن است دبیرکل گروه ملل متحد آرزو کرد محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایبندی به وضعیت قانونی اماکن مقدس در بیت المقدس شده است.