ابراهیم رئیسی و کریستین امان پور; آیا رئیس جمهور ایران فقط به بازی در لیگ ۳ عادت کرده است؟برخی از مسئولان ما عادت کرده اند که مجریان صدا و سیما فقط وقتی جلوی دوربین هستند روی صندلی جلوی آنها می نشینند. بنابراین ممکن است ترجیح دهند در لیگ دسته ۳ یا حتی لیگ محلات بازی کنند و ریسک بازی در لیگ های بین المللی و رویارویی با خبرنگارانی مانند کریستین امان پور را نپذیرند.