ابلاغ تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسرینمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی اول شهریور ماه در بررسی طرح رسیدگی به ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری با کلیات و جزئیات این استفساریه با ۱۴۸ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.