اتفاق عجیبی در شعب بانک ها می افتد/ چرا تمام حساب های بانکی که چک برگشتی صادر می کنند بدون محدودیت مسدود می شوند؟ناگهان متوجه شدم که تمام حساب های بانکی مسدود شده و حتی نمی توانم نان بخرم. برخلاف صحبت های این مقام مسئول در بانک مرکزی، خبری از مسدود شدن حساب بانکی بابت مبلغ چک برگشتی نیست و حتی حساب های بانکی من که مبلغ بسیار کمی داشت مسدود شد.