اجرای سرود «سلام فرمانده» توسط دهه نودی در ورزشگاه آزادی (فیلم)سرود «سلام فرمانده» با حضور نوجوانان و خانواده‌های‌شان در ورزشگاه آزادی بازخوانی شد. این اجتماع خانوادگی پس از پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.