احتمال قطع آب برای کاربران سنگین

مدیرکل آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اینکه میزان مصرف آب در شهر تهران با مصارف تابستانی برابری می کند، گفت: در صورت تداوم مشترکین پرمصرف، احتمال قطعی آب برای این شهروندان وجود دارد.

مطلب امکان قطع آب مشترکین پرمصرف اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.