اختلاس و فساد سر سفره مردم می آید / حالا می دانید چرا آبله مرغان گران شده است؟ (فیلم)ماجرا از این قرار است که یکی از شعب وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهاده های دامی را به یک شرکت خصوصی داده است. این شرکت نیز با مجوز وزارت جهاد کشاورزی برای فروش نهاده ها به سامانه بازار، بدون واردات هیچ گونه نهاده ای در گمرک به ثبت رسیده است.