ادارات خراسان شمالی مکلف به کسب کالای نمایندگی‌های اطلاعات بنیان هستند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حسین نژاد عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی تبیین مانترا سال کدام ممکن است با حضور نمایندگی‌های اطلاعات بنیان برگزار شد، اظهار کرد: سریع با تدوین سند اقتصاد اطلاعات بنیان استان جدا از تغییر {در این} بخش، مانترا سال مقام معظم مدیریت در سال جاری را محقق خواهیم کرد.

استاندار خراسان شمالی شکسته نشده داد: با حاضر تسهیلات ویژه اجتناب کرده اند دارایی ها سراسری به نمایندگی‌های اطلاعات بنیان می‌توان در مسیر درست رشد این نمایندگی‌ها کمک کرد.

وی افزود: رفع تمامی این مشکلات همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت تجهیزات‌های اجرایی متولی استان را می‌طلبد.

حسین نژاد تصریح کرد: حیاتی است نیازهای نمایندگی‌های اطلاعات بنیان احصا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب کتابچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه راه در اختیار تمام تجهیزات‌های اجرایی استان جهت حمایت صددرصدی قرار گیرد.

استاندار خراسان شمالی با ردیابی به اینکه باید به تولیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای نمایندگی‌های اطلاعات بنیان بها داده شود، ذکر شد: تجهیزات‌های اجرایی مکلف به کسب محصولات این نمایندگی‌ها هستند تا بدین طریق در مسیر درست رشد این نمایندگی‌ها گام برداریم.

وی تصریح کرد: اجتناب کرده اند قابلیت نمایندگی‌های اطلاعات بنیان استان در جهت افزایش تولیدات، تجاری سازی، برند سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت آشفتگی استفاده خواهیم کرد.

حسین نژاد با دقیق اینکه دغدغه نمایندگی‌های اطلاعات نباید امتیازات مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی باشد، ذکر شد: هدف اصلی بی نظیر نمایندگی‌های اطلاعات بنیان باید بر محورهای می خواست ملت باشد.