از بی حجاب ها جریمه بگیریم / احتمالا از خارج پول می گیرند تا بدون حجاب موتور سواری کنند /حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان با اشاره به افزایش گشت های رانندگی در خیابان ها می گوید این خواسته مردمی است و باید تعداد گشت های رانندگی افزایش یابد. فکر می‌کنم می‌توان چهار اخطار داد و بار پنجم، تعهد کرد و در بار ششم، با پایان مواجه شد.