از «مهدی باکری» ارومیه تا «علیرضا زاکانی» تهرانیشهردار بلافاصله دستور داد یک پمپ مکش آب بیاورند و تا پمپ برسد با کمک همکارانش جلوی درب زیرزمینی یک نگهدارنده کوچک ایجاد کرد. دقایقی بعد آب زیر زمین خالی شد و پیرزن که حالش بهتر شده بود شروع به دعای خیر به مهدی باکری کرد و گفت: خدا رحمتت کند پسرم. آن شهردار فلان و چنان کجاست که کمی از غیرت شما یاد بگیرد؟ !