استان قزوین به ۷ مشاور مجلس خواستن دارد

به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند قزوین، فاطمه محمدبیگی در شورای اجرایی شهرستان قزوین کدام ممکن است عصر در لحظه با حضور وزیر ملت در راهنمایی شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: من می خواهم مشاور شهری هستم کدام ممکن است بانوان آن تربیت نسلی فرهیخته را برعهده دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهیدان لشگری، بابایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابوترابی نتیجه تربیت بانوان این شهر هستند.

وی عنوان کرد: متأسفانه وضعیت های ویژه مشابه با پارک بانوان، فرهنگسراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشگاه های ویژه بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها برای گذران اوقات فراغت آن ها در اختیار نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فقر فضاهای باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه ها از نزدیک مبارزه کردن می بریم.

مشاور مردمان قزوین، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیک در مجلس تصریح کرد: در بخش بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانه تشک رتبه ۲۹ ملت را داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانگاهی ما عمر بالای ۷۰سال دارند متعاقباً پیگیر احداث بیمارستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانگاه ها هستیم.

محمدبیگی اظهار داشت: {در این} میان احداث بیمارستان تخصصی دختران در موضوع اینکه پس اجتناب کرده اند قم، کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهد، شهر قزوین شناخته شده به عنوان شهر دختران محجبه شناخته شده است، دختران ما پیش بینی احداث بیمارستان تخصصی دختران را {در این} استان دارند.

وی دقیق کرد: در بخش نواحی منفصل شهری مظلوم مشابه با چوبیندر، مهرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناصرآباد تقاضا دارم بازنگری ویژه در وزارت ملت صورت گیرد تا وضعیت نابسامان این نواحی منفصل شهری تصمیم گیری پروژه شود.

مشاور مردمان قزوین، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیک در مجلس اظهار کرد: با اشاره به بحث مدیریت فاجعه متأسفانه شاهد هستیم کدام ممکن است شاخص های مدیریت فاجعه در استان ما علی رغم اینکه سالانه با زلزله یا سیل گذراندن هستیم بازنگری نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات خوبی برای بخش مدیریت فاجعه استان اختصاص نمی یابد.

محمدبیگی اظهار داشت: اورژانس انجیلاق هلال احمر کدام ممکن است خوب پایگاه فوق العاده عظیم سراسری است، بیمه کاره باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۱۸ پایگاه اورژانس استانی تاکنون ساده ۱۴پایگاه احداث شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴پایگاه اجتناب کرده اند ردیف کشوری عقب هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع اینکه شاخصه های مناطق محروم باید بازنگری شود متعدد اجتناب کرده اند مناطق محروم ما در طارم، کوهین، الموت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوج نیازمند افزایش سطح اهمیت هستند.

مشاور مردمان قزوین، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیک در مجلس اظهار کرد: عدم انجام تقسیمات کشوری موجب شده کدام ممکن است ما استانی با ۴ مشاور در مجلس باشیم در حالی کدام ممکن است خواستن به هفت مشاور در مجلس داریم از ششمین استان پرجمعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم مشاور ملت هستیم کدام ممکن است اگر تقسیمات کشوری در بخش الموت، اقبالیه، آقابابا را انتخاب کنید و انتخاب کنید طارم انجام شود این تخصص موجود است کدام ممکن است بودجه استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مشاور ها در مجلس افزایش یابد.

محمدبیگی اضافه کرد: برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ورزشگاه شش هزار نفری شمال شهر قزوین ۲۰۰ میلیارد تومان خواستن دارد تا انشاالله بچه ها گام دومی ما نظاره گر مسابقات {در این} ورزشگاه باشند.

وی بازگشت به شد: دانشکده در سراسر جهان امام خمینی(ره) قزوین ۱۶مأموریت در بخش در سراسر جهان دارد با این حال متأسفانه اصلی مأموریت های آن انجام نشده است متعاقباً تقاضا داریم {کمک کنید} این دانشکده پذیرای دانشجویان خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه دهنده راه تمدن سازی باشد.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول هدایت کنید