اشرافیت درست آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهبادی نیروهای مسلح در مرزهای خراسان جنوبی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت جمعه عصر در بازدید اجتناب کرده اند پاسگاه‌های مرزی نظامی در مناطق گزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزدان با خاص اینکه نیروهای مسلح دلاورانه مرز را به خوبی مدیریت می‌کنند، اظهار کرد: با بیرون شک این نیروها آمادگی درست در حراست اجتناب کرده اند مرزها را داشته کدام ممکن است صادق تقدیر است.

وی با ردیابی به روحیه نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان در فرماندهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان، خاص کرد: علاوه بر این اشرافیت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهپادی نیروهای مسلح اجتناب کرده اند جمله نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبانی در مرزهای استان درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برتر است.

استاندار خراسان جنوبی شکسته نشده داد: در بازدیدهایی کدام ممکن است داشتیم، هر نوع ورود غیرمجاز در مرز اجتناب کرده اند طرف افغانستان مورد رصد نیروهای مسلح قرار داشته است.

وی با خاص اینکه علاوه بر این توافق برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی بین نیروهای نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبانی موجود است، افزود: این وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی کدام ممکن است در بین نیروهای مسلح است، فوق العاده ستودنی است.

قناعت با ردیابی به چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت فعلی در مرز، اظهار کرد: اگرچه چشم اندازها در مرز ما برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست است با این حال {در این} بازدیدها برخی تقاضا‌ها مطرح شد کدام ممکن است این تقاضا‌ها با توافق در مرحله استان، اجرایی احتمالاً وجود خواهد داشت.