اضافی اضافی: جوانان بارهای قدیمی نیویورک را کشف می کنند


عکسی از مردم در حال اسکیت روی یخ در دریاچه یخ زده پارک مرکزی

دریاچه یخ زده پارک مرکزی

از آنجایی که هنر NFT ممکن است ارزشی نداشته باشد، پیوندهای پایان روز امروز را بررسی کنید: آرون راجرز یک بازنده است، دیمون آلبارن به تیلور سویفت توهین می کند، ژنرال Z بارهای قدیمی، چهره گربه ای باحال و غیره را کشف می کند. [ more › ]

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر