اضافی اضافی: "خسته" نگهبان امنیتی به چهره های بدون چهره در نقاشی یک میلیون دلاری نگاه کرد


یک عکس از "تنها دیگری،" توسط MIDABI در میدان اتحادیه

"تنها دیگری،" توسط MIDABI در میدان اتحادیه

از آنجایی که دوستی سخت است، پیوندهای پایان روز امروز را بررسی کنید: دعوای حقوقی هاروارد، EW چاپ چاپ را متوقف می کند، لوایح Con Ed، احیای «Futurama»، بازیگران «Mad Max: Fury Road»، RIP Betty Davis، گربه های مایع، و موارد دیگر . [ more › ]

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر