اطلاعیه دانشگاه آزاد تهران شمال درباره اتفاقات امروز

واحد تهران شمال با صدور اخطاریه با اشاره به اتفاقات امروز این دانشگاه از حمله برخی متخلفان با گاز اشک آور به مراسم اخراجی دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

به گزارش تسنیم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نسبت به حوادث امروز هشدار داد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

دانشگاه جای فحاشی و چوب و گاز اشک آور نیست

پیش از ظهر امروز مراسم بزرگداشت شهدای فاجعه شاهچراغ در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال برگزار شد که با درگیری شدید دانشجویان همراه بود. در این مراسم عده ای با چوب و قمه به مراسم دانشجویانی که مجوز رسمی از دانشگاه داشتند حمله کردند و متاسفانه سالن دانشگاه تخریب شد. یکی از شاهدان عینی می گوید که برخی از مهاجمان چاقو در دست داشتند.

دیروز مردم به فکر حمله به مزار شهدای دانشگاه افتادند و صحنه های زشتی رخ داد. همین افراد امروز دانشگاه را با باشگاه بوکس اشتباه گرفته و شروع به حمله به دانشجویان شرکت کننده در مراسم شهدا کردند.

در بحبوحه درگیری های امروز فردی که هویتش مشخص نیست ناگهان از گاز اشک آور استفاده کرد و فضا متشنج شد. ویدئویی که از دانشگاه در اینترنت دست به دست می شود نشان می دهد فردی که گاز اشک آور شلیک کرده است به سرعت در میان دانشجویان پنهان شده و صحنه را ترک می کند.

در هفته‌های اخیر در هر دانشگاهی که جلسات دانشجویی با شعارهای رادیکال و سخیف همراه بوده است، محوطه دانشگاه جنگی شده و صحنه‌هایی زیر شأن دانشگاه نمایان شده است، اکنون «سنگ و چوب و قمه» است. فقط. منجر به رادیکالیزه شدن دانشگاه می شود. . این اتفاق هیچ سودی برای دانش آموزان با هر سلیقه ای ندارد و هیچ دیدگاهی نمی تواند تایید کند. البته وجود شور و نشاط دانشجویی به دانشگاه جان می دهد، حتی اگر گروهی حرف و شعار دیگران را نپذیرند و برای دیگران شعار بیافرینند، فرهیختگان دانشگاه مشکلی ندارند.

مشکل از آنجا شروع می شود که شعارها صحنه و زشت شده و چوب و چماق به جای گفت و گو به دانشگاه آمده است. البته دانشگاه برای حفظ عزت خود و دفاع از ناموس دانشجویی باید در مقابل فحاشی، استفاده از چوب و سلاح سرد و اقدامات بی پروا بایستد. دانشجویان هرگز نمی توانند دیگران را متقاعد کنند، اما این مجوزی برای رادیکالیسم کور نیست.

بازگشت فضای علمی و آرامش حق انتظار خانواده های دانشجویان و دانشگاهیان است که در این ۴۱ روز تشنجی را در این عرصه به پا کرده اند.