اظهارات این مشاور مجلس کسب اطلاعات در مورد مشکلات مالی غیرمعمول است

محمود عباس زاده، سخنگوی کمیسیون ایمنی سراسری مجلس شورای اسلامی کسب اطلاعات در مورد خبر افزایش صادرات نفت اظهار داشت: در دوران تحریم به طور قابل توجهی در یکی ۲ سال قبلی به متنوع اجتناب کرده اند ملت ها نفت صادر می کردیم با این حال ما کنجکاوی ای به این نداریم کدام ممکن است بدانیم کدام ملت ها را صادر می کنیم، آخر منصفانه چیزی غربی ها با ما دیگری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما سعی می کنیم راه های زیادی را برای اداره ملت در دوران تحریم انجام دهیم.

اظهارات این نماینده مجلس درباره مشکلات اقتصادی عجیب است

محمود عباس زاده، سخنگوی کمیسیون ایمنی سراسری مجلس شورای اسلامی کسب اطلاعات در مورد خبر افزایش صادرات نفت اظهار داشت: در دوران تحریم به طور قابل توجهی در یکی ۲ سال قبلی به متنوع اجتناب کرده اند ملت ها نفت صادر می کردیم با این حال ما کنجکاوی ای به این نداریم کدام ممکن است بدانیم کدام ملت ها را صادر می کنیم، آخر منصفانه چیزی غربی ها با ما دیگری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما سعی می کنیم راه های زیادی را برای اداره ملت در دوران تحریم انجام دهیم.

این معاونت افزود: ما تمام فرآیند‌هایی را کدام ممکن است سعی می‌کنیم امتحان کنیم، فاش نخواهیم کرد. تجهیزات های مختلف اجتناب کرده اند این پول صرف اقتصاد ملت تبدیل می شود.

وی با تاکید بر اینکه پول های آزاد شده حصر صرف اقتصاد ملت تبدیل می شود، با تکذیب برخی اطلاعات مبنی بر نحوه خرج شدن این پول ها، اظهار داشت: کی می گوید این پول ها را برای ملت خرج نمی کنیم؟! این ملت ۸۵ میلیونی چگونه اجرا می شود؟! ما ملت ۸۵ میلیونی هستیم مثل کشورهای ecu بنزین خوردن می کنیم! در بحث خوردن، سنت خوردن ما بالاست.

سخنگوی کمیسیون ایمنی سراسری وضعیت ملت را ناشی اجتناب کرده اند تحریم های غرب عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: قبول دارم بخشی اجتناب کرده اند محله ما شکسته است با این حال بی ارزش این آسیب ها هم کسانی هستند کدام ممکن است ما را تحریم کردند. بعد از همه راهبرد جمهوری اسلامی تعمیر تحریم هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر توانستیم تا حد زیادی تحریم ها را خنثی کنیم.

این مشاور مجلس بر شیوع استقلال بر اقتصاد ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ملت را با قابلیت های مختلف اداره کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی آن را مدیریت می کنیم. مناسب است کدام ممکن است اقتصاد ما مشکلاتی دارد، با این حال به عنوان جایگزین استقلالی داریم کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند ملت ها ندارند.

وی افزود: واقعیت اینجا است کدام ممکن است نرخ تورم در ملت ما بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما منکر این واقعیت نیستیم؛ با این حال اجتناب کرده اند طرفی اقتصاد ما قابلیت فوق العاده بالایی دارد، آخر مواجهه با غرب خیلی بیشتر اجتناب کرده اند تحویل دادن است. استقلال بالاترین نعمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از برای ملت است، ما جزو بهتر از نمایندگان در سراسر جهان هستیم، کشورمان را خودمان اداره می کنیم، آنچه دشمن نمی شود.

عباس زاده در طولانی مدت با دقیق اینکه افراد تاوان استقلال کشورشان را می پردازند، اظهار داشت: افراد ایران تاوان استقلال کشورشان را می پردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودشان این روش را انواع کرده اند.

تأمین: دیده بان ایران