اعلامیه کرسی امربه معروف و نهی از منکر در خصوص ملاقات نوجوانان در شیراز: برخی برده داری را جزء آزادی و نشانه تمدن و مدرنیته می دانند.بی توجهی و تحقیر این تهاجم فرهنگی به حجاب، بزرگترین و مقدس ترین زبان بین المللی زنان مسلمان در سومین حرم اهل بیت علیهم السلام شیراز، خیانت بزرگ به زنان، قداست، اقتدار و اقتدار آنان است. شخصیت، و می تواند اثرات جبران ناپذیری در کوتاه مدت داشته باشد.