افزایش ۱۵ درصدی قیمت مواد شویندهدرخواست انجمن برای افزایش قیمت مواد شوینده به شرح زیر است: افزایش ۷۰ درصدی نرخ شوینده دستی، افزایش ۶۵ درصدی نرخ شوینده ماشینی، افزایش ۶۰ درصدی نرخ مایع ظرفشویی و مایع ظرفشویی، افزایش ۵۰ درصدی نرخ شستشوی ماشین لباسشویی شامپو و سایر محصولات شوینده، افزایش ۸۰ درصدی نرخ صابون و خمیر دندان