انتقاد فعالان میراث فرهنگی خوزستان از بازدیدهای گزینشی وزیر میراثپسر خوزستانی نباید از کارون بیورمغ دیدن کند، بلکه باید با دلواپسان کارون و در دیدار حضوری حضور داشته باشد. فراموش نکنیم که یکی از شعارها و فرمایش مقام معظم رهبری توجه به شرکت های دانش بنیان است که در این میان شرکت های با رویکرد گردشگری هستند و وزیر محترم ظاهراً ملاحظات لازم را در این زمینه رعایت نکرده اند. این رابطه