انتقال بودجه حق پرستاری از وزارت بهداشت به بیمه سلامت – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی افزود: برنامه ما امسال این است که ردیف کارمزد خدمات پرستاری از وزارت بهداشت به بیمه سلامت واگذار شود. در حال حاضر نزدیک به یک میلیارد تومان منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافته است و این کار در قالب ۱۷ بسته و بیش از هفت میلیون ثبت نام خدمات انجام شده است. برای محاسبه و پرداخت دانشگاه از بیمه سلامت طبق دستورالعمل منتشر شده، پرداخت به پرستار انجام می شود.

به گفته رحیمی، قانون حق الزحمه خدمات پرستاری نزدیک به ۱۴ سال است که در مجلس تصویب شده است. اما هیچ آیین نامه اجرایی یا دستورالعمل قاطعی وجود ندارد.

وی ادامه داد: امسال با همکاری شورای عالی بیمه سلامت، تعرفه خدمات تعیین شده تصویب و تصویب شد و دستورالعمل آن به تصویب شورای دولت رسید. منابع اجرای این طرح پنج هزار میلیارد تومان در قالب وزارت بهداشت دیده شد.

رحیمی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم دولت اجرای قانون حق الزحمه خدمات پرستاری است چرا که این امر باعث هویت بخشی به حرفه پرستاری می شود و معتقدیم تلاش جامعه پرستاری باید دیده و ارزیابی شود. باید بتوانیم در قالب یک خرید استراتژیک بیمه بخریم».

ادامه: با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه سلامت تفاهم نامه ای بین معاونت های درمان، توسعه و پرستاری ریاست جمهوری منعقد شد. منابع مالی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت و پرداخت ها در قالب خرید خدمات از روز اول سال گذشته انجام شد.