انهدام ناو فرماندهی نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه

اوکراین ناو فرماندهی ناوگان روسیه را در دریای سیاه با موشک نپتون منهدم کرد. رزمناوی که انبار مهمات آن منفجر شد، از نزدیک آسیب دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پهلو خوابیده بود.

انهدام ناو فرماندهی نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه

اوکراین ناو فرماندهی ناوگان روسیه را در دریای سیاه با موشک نپتون منهدم کرد. رزمناوی که انبار مهمات آن منفجر شد، از نزدیک آسیب دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پهلو خوابیده بود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت حفاظت روسیه روز پنجشنبه تاکید کرد کدام ممکن است تأمین منقل سوزی در کشتی مهار شده است، هیچ شعله ای {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات منفجر شده است.

این وزارتخانه ادعا کرد کدام ممکن است تحقیقات دانستن درباره علل این حادثه یکپارچه دارد.

پس اجتناب کرده اند ادعای اوکراین مبنی بر اصابت موشک به کشتی جنگی روسیه، رسانه های دولتی روسیه تایید کردند کدام ممکن است کشتی مسکو در دریای سیاه از نزدیک شکسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه آن کشتی را رها کرده اند.

افسران اوکراینی می گویند موشک های هدایت شونده ضد کشتی کدام ممکن است {به سمت} ساحل شلیک شد، به مسکو کدام ممکن است اجتناب کرده اند مقر ناوگان دریای سیاه در سواستوپل کریمه عملیات می کرد، اصابت کرد.

ماکسیم مارچنکو، فرماندار اودسا، روز سه‌شنبه در تلگرامی ادعا کرد کدام ممکن است تایید شده است کدام ممکن است رزمناو موشکی مسکو کاملاً یکسان جایی است کدام ممکن است مرزبانان ما در این زمان به جزیره مار اعزام شده بودند. موشک‌های نپتون اوکراینی به کشتی‌های روسیه آسیب قابل توجه وارد کردند.

موشک نپتون برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ خیلی شبیه موشک ضد کشتی AS-20 کایاک شوروی کدام ممکن است خیلی شبیه موشک هارپون مونتاژ آمریکا است، پرتاب شد.

به گزارش مکعب، کشتی مسکو در سال ۱۹۸۲ به نیروی دریایی شوروی اضافه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند سه کشتی جنگی موشک های هدایت شونده گروه اسلاو است. ۲ اسلاو تولید دیگری مارشال اوستنوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریاگ هستند کدام ممکن است در دریای مدیترانه ورزش می کنند.

مسکو اولین کشتی جنگی روسیه نیست کدام ممکن است در کل درگیری ۵۰ روزه اوکراین شکسته است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشتر گزارش شده بود کدام ممکن است خوب کشتی روسی تولید دیگری در نزدیکی بندر بردیانسک اوکراین پس اجتناب کرده اند حمله نیروهای اوکراینی غرق شده است.

این منقل سوزی سرانجام خوب کشتی تجاری را در بندر بردیانسک منهدم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خساراتی به بار آورد.

تأمین: بهتر از ها