انهدام ۲۱۶۸ بطری مشروب توسط سپاهفرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه: ظهر امروز رزمندگان یگان شناوری منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در راستای طرح مشخص گشت دریایی به یک شناور سبک مشکوک شدند. پس از توقیف و تحقیقات از این شناور ۲۱۶۸ قوطی مشروب الکلی کشف و ضبط شد.