اولین جلسه کمیته حمایت از حقوق مردم (عکس)اولین جلسه کمیته صیانت از حقوق مردم با حضور حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، کاظم غریب آبادی دبیر حقوق بشر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور و حجت الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد. آنها صحبت می کنند. در حمایت و ارتقای حقوق بشر و شهروندی.