اولین واکنش مسعود کیمیای به گفتگوی گوگوش (فیلم)مسعود کیمیایی در مراسم نمایش فیلم لامینور داریوش مهرجویی شرکت کرد.