ایجاد ۲۰۰ مورد هپاتیت مرموز در بین کودکان اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر به نقل اجتناب کرده اند هلث لاین، طبق این گزارش، عمق بیماری به حدی بود کدام ممکن است کودکان در برخی اسبابک ها خواستن به پیوند کبد داشتند.

پس اجتناب کرده اند ارزیابی داده‌های حال، متخصصان می‌گویند دلیل برای ناشناخته است، با این حال آنها در جاری بازرسی هستند کدام ممکن است خواه یا نه قابل انجام است فرم آدنوویروس {در این} زمینه دخیل باشد هر دو خیر.

آنها علاوه بر این می‌گویند هر ارتباطی همراه خود این ویروس باید همراه خود آزمایش تا حد زیادی الگوی‌های بافتی اجتناب کرده اند کودکان مبتلا تأیید شود.

این چیزها غیرقابل دلیل هپاتیت در کودکان، افسران بهداشتی {در سراسر} جهان را متحیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر کرده است.

وسط اتحادیه اروپا پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری گزارش داد کدام ممکن است حداقل ۱۹۱ مورد شناسایی شده است در بریتانیا، اروپا، آمریکا، کانادا، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن موجود است.

این خبر پس اجتناب کرده اند آن آشکار شد کدام ممکن است آژانس ایمنی بهداشتی بریتانیا گزارشی را با اشاره به تحقیقات شخصی با اشاره به شیوع این بیماری آشکار کرد. آنها گزارش دادند کدام ممکن است حدس و گمان بی نظیر آنها اینجا است کدام ممکن است عفونت آدنوویروس همراه خود افزایش مرموز اسبابک ها از حداکثر هپاتیت در کودکان شرح داده می شود.

اوایل ماه جاری، گروه جهانی بهداشت ادعا‌ای دانستن درباره وضعیت شیوع این بیماری در سراسر جهان آشکار کرد.

این گروه گزارش داد کدام ممکن است سن کودکان مبتلا اجتناب کرده اند ۱ ماه به همان اندازه ۱۶ سال متغیر است. حداقل ۱۷ نفر اجتناب کرده اند این کودکان به قدری فرد مبتلا بودند کدام ممکن است خواستن به پیوند کبد داشتند.

بر مقدمه گزارش وسط پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری‌های اروپا، این کودکان پیش اجتناب کرده اند ابتلاء به زردی کدام ممکن است سیگنال بیماری کبدی است، دچار ناراحتی‌های گوارشی اجتناب کرده اند جمله استفراغ، اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهوع می‌شدند.

حداقل عالی کودک به این خاطر فوت کرده است.

افسران بریتانیا خاطرنشان کردند کدام ممکن است عفونت آدنوویروس قابل انجام است تنها یکی اجتناب کرده اند عواملی باشد کدام ممکن است در نتیجه شیوع هپاتیت شده است. اجتناب کرده اند ۱۱۱ مورد تأیید شده هپاتیت در بریتانیا، ۵۳ کودک اجتناب کرده اند تذکر آدنوویروس مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش ۴۰ نفر اجتناب کرده اند این کودکان برای این بیماری خوش بینانه بود.

به مشاوره محققان، قابل انجام است عالی کوفاکتوری وجود داشته باشد کدام ممکن است باعث می‌شود عالی آدنوویروس استاندارد عالی بیماری پزشکی شدیدتر تحمیل تنبل.

آنها علاوه بر این ردیابی کردند کدام ممکن است قابل انجام است نوع جدیدی اجتناب کرده اند آدنوویروس وجود داشته باشد کدام ممکن است علائم شدیدی تحمیل می‌تنبل.