ایران برخی افراد و موسسات کانادایی را تحریم کرد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حسب تایید مراجع ذیربط و در چارچوب قوانین و سازوکارهای تحریمی مربوطه، به عنوان و اقدام متقابل، افراد کانادایی زیر و موسسات حمایت از تروریسم و ​​گروهک تروریستی منافقین، تحریک و تشویق اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، ترویج اطلاعات نادرست درباره ایران و مشارکت آن در اعمال و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران مشمول تحریم هستند. .

اشخاص حقیقی:

۱) علامت گذاری کنید مندزینو (مارکو مندیچینو): نماینده پارلمان و وزیر امنیت عمومی کانادا
۲) آنیتا آناند، وزیر دفاع ملی کانادا
۳) ریچارد واگنر (ریچارد واگنر) رئیس دادگاه عالی کانادا
۴) و این دیروز (وین ایر) رئیس ستاد ارتش کانادا
۵) اریک اریک کنی، فرمانده نیروی هوایی کانادا
۶) آنگوس آنگوس تاپشی، فرمانده نیروی دریایی کانادا
۷) خانم برندا برندا لوکی، کمیسر (رئیس) پلیس سوار کانادا
۸) دیوید رنگ قهوه ای (دیوید براون)؛ قاضی صادرکننده حکم مصادره اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کانادا

اشخاص حقوقی:

۱) ملی اداره پست؛ رسانه ها از تحریم ها حمایت می کنند و رویکردی ضد ایرانی دارند
جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که تسهیل و حمایت از اقدامات تروریستی و گروهک تروریستی منافقین ناقض تعهدات فی مابین است. بین المللی دولت کانادا در زمینه مبارزه با تروریسم و ​​اجرا و اجرای اقدامات مغلوب تحریم های یکجانبه (تحریم های ظالمانه) توسط آن دولت نقض آشکار اصول اساسی حقوق بشر است بین المللی و اصول مندرج در منشور ملل متحد و موجب مسئولیت بین بین المللی دولت کانادا است.

کلیه نهادها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران بنا به تأیید مراجع ذیربط اقدامات لازم را برای اجرای تحریم ها از جمله ممنوعیت صدور روادید، عدم امکان ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران، انسداد حساب های بانکی در سیستم مالی و بانکی و همچنین توقیف اموال و دارایی ها در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران عادی خواهد بود.

بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی تعقیب کیفری افراد به دلیل مشارکت در اقدامات مجرمانه در محاکم صالحه قانونی نخواهد بود.