ایران موضوعات غیرهسته ای را قابل مذاکره نمی داند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


ابوالفضل یک عمو در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح ملاقات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی امروز با شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر امور خارجه، رئیس جمهور دیدار کردند. از تیم مذاکره کننده هسته ای، رئیس سازمان انرژی اتمی و قائم مقام سازمان در موضوع مذاکرات هسته ای.

گفت: در این ملاقات علی باقری، مذاکره کننده ارشد کشورمان روند مذاکرات اخیر را تشریح کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش ارائه شده در جریان مذاکرات با هدف منفعت اقتصادی و رفع موانع تجارت خارجی کشورمان از جمله رفع تحریم های غیرقانونی فروش نفت و دسترسی بانکی به منابع آن با جدیت دنبال می شود. همچنین چارچوب برنامه هسته ای صلح را حفظ می کند آمیز یکی از اصول جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات است.

عمویی گفت: اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در این جلسه به تشریح جنبه های فنی پرداخت متن پرداخت توافقی

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی تصریح کرد: در مذاکرات هسته ای، طرف بر اساس منطق جمهوری اسلامی اصل دو مشکل راستی آزمایی لغو تحریم ها و ارائه ضمانت ها را پذیرفته است و اساس توان هسته ای کشورمان حفظ خواهد شد.

عمویی گفت: تحریم هایی را که ترامپ از ابتدا اعمال کرده است بردارید توافق او آنها را مجدداً اعمال کرد و به همین ترتیب، فرمان اجرایی تحریم‌های دوران ترامپ یکی از خواسته‌های اساسی ایران بود که باید در متن نهایی مورد توجه قرار گیرد.

گفت: در این ملاقات تاکید شد که این مذاکرات فقط در چارچوب است توافق و ایران مسائل غیرهسته ای را قابل مذاکره نمی داند. حل مسائل پادمانی باقی مانده یکی از خواسته های ایران در مذاکرات است.

عمویی گفت: شمخانی همچنین پاسخ ارسالی از سوی جمهوری اسلامی به پیشنهادات مو برای به نتیجه رسیدن مذاکرات را تشریح کرد. تاکید کرد قانون اقدام راهبردی شورای اسلامی در ارتقای منافع ملی و در ادامه روند مذاکرات و برنامه هسته ای کشور نظر نمایندگان نقش بسزایی داشته است. ملت مهم خواهد بود.

در این ملاقات اعضای کمیسیون امنیت ملی ضمن طرح سوالاتی در خصوص ابعاد مذاکرات هسته ای و متون مبادله شده، بر جست و جوی منافع ملی و قانون اقدام راهبردی برای کسب منفعت اقتصادی مردم در نتیجه مذاکرات تاکید کردند.