ایسنا: تکذیب قطعی سراسری اینترنتساعاتی پیش خبری بدون منبع از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای مجازی مبنی بر قطعی سراسری اینترنت از امشب منتشر شد. پیگیری ایسنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکی از آن است که این خبر صحت ندارد و چنین مطلبی از وزیر ارتباطات وجود ندارد و فناوری اطلاعات بیان نشده است.