ایمنی ۶ برابری با تزریق واکسن مخصوص ایرانی آمیکرونسازمان بهداشت جهانی در مقاله ای که در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ منتشر شده است به صراحت اعلام می کند: بر اساس داده های موجود، استفاده از واکسن آمیکرون به عنوان آنتی ژن غالب برای دوز تقویت کننده، ممکن است برای کسانی که واکسیناسیون خود را بر اساس قبلی انجام داده اند مفید باشد. واکسن ها. . در واقع مفید باش