بازدید رسانه های استان قزوین از خانه ملت – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت مردم قزوین، البرز و ابیق فاطمه محمدبیگی نماینده مردم در شورای اسلامی و سازمان بسیج رسانه استان قزوین، روز سه شنبه جمعی از اصحاب رسانه استان قزوین با حضور در مجلس شورای اسلامی. ملت و با فعالیت های شورای اسلامی آشنا شدند.

حضور در صحن علنی شورای اسلامی، دیدار با نیکزاد نایب رئیس مجلس و سید نظام الدین موسوی رئیس هیئت رئیسه مجلس از برنامه های حضور یک روزه اصحاب رسانه بود. استان به خانه ملت

بازدید از موزه مجلس و خبرگزاری خانه ملت از دیگر برنامه های این سفر یک روزه بود.