بازگشت «تزریق» آموزش و پرورش به فهرست آموزش های همگانی هلال احمر پس از سه دهه


علاقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه آموزش آنلاین هلال احمر (خادم) و پس از گذراندن آزمون ها، چهار دوره کمک های اولیه شامل مقدماتی، کنترل خونریزی و شوک، احیا و سوختگی را در همین سامانه تکمیل کنند. ، گواهی گذراندن دوره ها را به صورت الکترونیکی دریافت کنید.و سپس جهت ثبت نام در دوره ها در مواجهه با کمک های اولیه و تزریقات به شعب هلال احمر مراجعه نمایید.