بازگشت قایق بادبانی در آب های خلیج فارس پس از ۷۰ سال؛ با استفاده از تجهیزات به جا مانده از کشتی افسانه ای آنجلیکا / بوم ایران بادبان ها را دوباره بالا برد (فیلم)این قایق سفرهای زیادی را طی کرده تا بادبان های خود را در خلیج فارس بلند کند. احتمالاً بیش از صد سال قدمت دارد و به اندازه بوم یا دستگاه های صوتی بلند نیست. او از چوب ساج هندی ساخته شده بود و احتمالاً زمانی در همان بندر کنگ به آب انداخته شده بود، اما او تا به امروز مدت زیادی بود که بادبانی ندیده بود.