بازی‌های پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ به تعویق می‌افتدامروز (جمعه) و در جلسه شورای المپیک آسیا، با تعویق بازی‌های آسیایی هانگژو و هم‌چنین بازی‌های آسیایی جوانان در شهر شانتو موافقت شد.