باغ ملک خوزستان پس از سیل (عکس)پدیده موسمی و بارش شدید باران های موسمی جنوب کشور به ویژه استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داده و منجر به کشته شدن حداقل دو نفر در این استان شده است. در شهرستان باغملک آب وارد برخی از منازل روستایی و شهری شد و خسارات زیادی به مزارع کشاورزی وارد شد. علاوه بر این، راه ارتباطی بسیاری از کشورها مسدود شد.