ببینید | بوکسور سابق تیم ملی و همسرش ماجرای درگیری خود با ماموران گشت ارشاد را تعریف کردند.ماریا عارفی و همسرش رضا مرادخانی، بوکسور سابق تیم ملی، می‌گویند که در ۸ اردیبهشت ۱۳۰۱ به قصد هدایت گشت در پارک پردیسان تهران قدم می‌زدند.