ببینید | حمله موشکی روسیه به کیفرسانه ها از صدای حداقل چهار انفجار در پایتخت اوکراین و اعزام تیم های امدادی به منطقه “شوچنکیفسکی” خبر دادند. رسانه های روسی می گویند نیروهای روسی موشکی در مقیاس بزرگ به مواضع کی یف شلیک کرده اند. ستون هایی از دود در حال رشد از کیف به چشم می خورد./فارس