ببینید | درگیری و ضرب و شتم چند زن در رستورانی در چین


این ویدئو ساعت ۲:۴۰ بامداد جمعه است و مرد با ضربه زدن به صورت زنی شروع به دعوا می کند. با انتشار این ویدئو، بحث در مورد خشونت زن ستیزانه در چین شدت گرفته و پلیس به دنبال مظنونین است. انتشار این ویدئو خشم عمومی را در رسانه های اجتماعی برانگیخته و بحث در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت در چین را دوباره برانگیخته است.