ببینید | سخنان عجیب مدودف در مورد جنگ در اوکراین: شوالیه های آخرالزمانی در خیابان ها. تمام امید ما به خداستدیمیتری مدودف، معاون مشاور امنیتی روسیه گفت: «اینها پیش بینی نیست. این چیزی است که در حال حاضر اتفاق می افتد. ممکن است به گونه‌ای متفاوت با آن برخورد شود، اما می‌توان فرض کرد که شوالیه‌های آخرالزمانی اکنون در راه هستند و تمام امید تنها به خداست.»