ببینید | ماجرای صوفی خوانی در حرم امام رضا (ع) | خواندن با صدای بلند در حرم ممنوع استدیروز عده ای که خود را صوفی می نامند در حرم امام رضا (ع) شروع به تلاوت بلند کردند. معترضان این سوال را مطرح کرده اند که چرا خادمان با این افراد برخورد نکردند؟ بر خلاف این گمانه زنی ها، خداوند بلافاصله سراغ این افراد رفت و آنها را بیرون آورد. نهی از بلندخوانی در حرم، بندگان را از این کار باز می دارد.