ببینید | هدیه امیر عبداللهیان به وزیر امور خارجه پاکستانوزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه پاکستان، آلبوم عکسی از سفر اخیر بی نظیر بوتو، نخست وزیر فقید پاکستان و مادر وزیر امور خارجه پاکستان، بلاول بوتو زرداوی، وزیر امور خارجه پاکستان به ایران ارائه کرد. و در کشور حرم امام رضا (ع)