ببینید | چرا مهاجران سریلانکایی به جای اروپا وارد ایران می شوند؟سریلانکایی ها این بار بیشتر به کشورهای عربی خلیج فارس مهاجرت می کنند، اما قاچاقچیان انسان به بهانه آوردن مهاجران به اروپا، مهاجران را به دنبال مهاجران به ایران می آورند و پس از گرفتن تقریباً تمام پول و مدارک، آنها را به ایران می آورند. ایران. مرز ایران و ترکیه رفتند.