ببینید کرباسچی: اگر قرار است قانون حجاب اجرا شود باید نیمی از زنان تشییع سردار سلیمانی را بگیرد.


غلامحسین کرباسچی مدیرمسئول روزنامه هم میهن در مناظره با عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه همشهری در شبکه خبر گفت: اگر بخواهیم رکن اصلی قانون را اجرا کنیم، باید رکن اصلی قانون را اجرا کنیم. باید شروع شود زنان را از استودیویی که ما در آن حضور داریم ببرید. پس وقتی می بینیم قانونی در زمانی تصویب شده که اکثریت قاطع جامعه از آن پیروی نمی کنند; این قانون باید بازنگری شود.