بخشنامه دادستان کل کشور در خصوص دستگیری اعتراضات اخیر: مجازات اشد برای کسانی که قبلا دستگیر شده اند.مقتضی است کمیته ای از کارشناسان متشکل از نمایندگان آگاه و مجاز اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اطلاعات فرماندهی انتظامی و حسب مورد از نیروهای امنیتی ذیربط تشکیل و نظرخواهی شود. آن کمیته در تمامی موارد بر اساس موازین شرعی و قانونی و با سرعت و دقت.